Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Budżet na 2014 rok przyjęty!

dodano 2013-12-18 21:54 w kategorii: Powiatowe

663 mln zł dochodu, 856 mln zł wydatków, a w tym rekordowe 370 mln zł na wydatki inwestycyjne. Tak w telegraficznym skrócie można podsumować projekt budżetu na 2014 rok przedstawiony przez prezydenta miasta i przyjęty przez radnych.

W 2014 roku dochody miasta wyglądać będą następująco: prawie 200 mln zł pochodzić będzie z tytułu podatków i opłat. Rządowe subwencje to ponad 112 mln, dotacje celowe to 35,5 mln zł, a prawie 125 mln pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Do tego dojdą jeszcze wpływy z PIT i CIT w wysokości 127,8 mln zł.

- W 2007 roku Dąbrowa rozpoczęła swój skok infrastrukturalny. Od tamtego czasu udało nam się prawie dziesięciokrotnie zwiększyć pulę środków przeznaczanych na inwestycje. W roku 2007 było to niewiele ponad 40 mln. Dziś jest to rekordowe 370 milionów. – mówi Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy.

Te inwestycje to przede wszystkim nowe obiekty sportowe, termomodernizacje szkół czy realizowana obecnie kanalizacja, remont Pałacu Kultury Zagłębia, remont DK94 i budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Tucznawie będącej jednocześnie obwodnicą Ząbkowic.

Mówiąc o przyszłorocznym budżecie trzeba wiedzieć o tym, że gdyby nie środki unijne podjęcie tych wyzwań przez Dąbrowę Górniczą nie byłoby możliwe. Należy jednak pamiętać również o tym, że inwestycje unijne wymagają wkładu własnego. Dlatego też tak należy gospodarować środkami, aby przy realizacji tych największych inwestycji nie ucierpiały na tym inne dziedziny takie jak sport, kultura, gospodarka komunalne czy drogownictwo.

- Nie możemy nie wykorzystać tej szansy. Od 2007 roku zrealizowaliśmy bądź jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji o łącznej wartości niemal 1 miliarda złotych, pozyskując jednocześnie dla Dąbrowy ponad 500 milionów złotych. Dzięki unijnemu wsparciu poziom zadłużenia Dąbrowy to tylko 13,6 %. – podsumował prezydent.

Dopełnieniem planów przyszłorocznego budżetu miasta jest Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, w ramach którego za kwotę 5 mln zł zostanie zrealizowanych 56 projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców.

Zanim radni przeszli do głosowania odbyła się dyskusja, w której część radnych przedstawiła swoje opinie i spostrzeżenia dotyczące budżetu oraz stanowiska komisji, w tym budżetowej.

- Komisja budżetowa na swoim posiedzeniu projekt budżetu zaopiniowała pozytywnie. Również komisja rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień i uznała, że proces przygotowania budżetu i opiniowania został przeprowadzony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, dlatego jako przewodniczący komisji budżetowej rekomenduję przyjęcie projektu. – mówił podczas sesji Tadeusz Orpych, przewodniczący klubu radnych SLD.

Pozytywnie o budżecie i całym procesie jego przygotowania wypowiedziała się także Regionalne Izba Obrachunkowa, które potwierdziła opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej.

Podczas dyskusji nie obeszło się jednak bez politycznych podtekstów. W tej kategorii prym wiedli Tomasz Pasek i Edward Bober. Zwłaszcza ten ostatni, który najpierw powoływał się na zbliżający się rok wyborczy i coraz odważniej wkraczającej na salę sesyjną politykę, a potem zadeklarował, że mimo iż przez poprzednie lata zawsze głosował za budżetem, budżetu na rok wyborczy jednak nie poprze.

Dla wielu sporym zaskoczeniem była z kolei postawa klubu radnych Platformy Obywatelskiej, którzy zupełnie inaczej niż radny Bober, postanowili wziąć na siebie współodpowiedzialność za finanse miasta i zagłosować za budżetem zaproponowanym przez prezydenta.

W głosowaniu 21 radnych opowiedziało się za przyjęciem budżetu na 2014 rok, 2 radnych Pasek i Bober zagłosowało przeciw, radna Kmiecik-Kawecka wstrzymała się od głosu, a Szymon Widera opuścił salę na długo przed głosowaniem.

- Miło zaskoczony jestem postawą klubu Platformy Obywatelskiej, którego przedstawiciele pierwszy raz w tej kadencji obdarzyli mnie zaufaniem i pierwszy raz zagłosowali za projektem budżetu przedstawionym przeze mnie. Cieszę się, że dostrzegli wagę inwestycji, które sukcesywnie realizujemy i które w przyszłości służyć będą mieszkańcom Dąbrowy. – skwitował głosowanie prezydent Podraza.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.